ICT Opleidingen

Een samenvatting van de belangrijkste kengetallen als het gaat om ICT-opleidingen. Wat is het beleid aangaande competenties, examens en certificering? Trends in budgetten en de inschakeling van toeleveranciers.