Selectie & Informatie

Ligt de omvang van uw opleidingsafdeling in lijn met de branche? Hoe verloopt het proces van informatie, keuze en selectie bij uw sectorgenoten?