Doelstellingen

Inzicht in wat organisaties willen bereiken met zakelijke evenementen, ook wordt hier een beeld geschetst van factoren die ervoor zorgen dat een evenement staat of valt.