Budget

Enkele budgetontwikkelingen, zoals het totale budget voor zakelijke evenementen en het besteedbaar bedrag per gast of bezoeker van een evenement.