Beleid

Zicht op het beleid omtrent evenementen. Wie neemt het initiatief voor de organisatie van een evenement en wie beslist hierover.