EVC

EVC wordt door meer dan tweederde van de ondervraagden als een bruikbaar middel beschouwd voor: kwaliteitsverbetering en verbreding inzetbaarheid personeel.In hoeverre beschouwt u EVC als een bruikbaar middel voor:


 Gemiddelde
bedrijfsleven
Kwaliteitsverbetering personeel70%                                
Loopbaanontwikkeling personeel65%                                
Verbreding inzetbaarheid personeel68%                                
Verhoging mobiliteit personeel op de arbeidsmarkt48%                                
Startkwalificaties voor iedereen50%                                
Verhoging opleidingsniveau personeel64%                                
Inzetbaarheid/scholing nieuwe medewerkers65%                                
Momenteel reeds gebruik van14%                                
Momenteel niet, maar wel in de nabije toekomst18%                                
Maakt er geen gebruik van, en ook niet concreet van plan46%                                
Helemaal niet bekend met het principe EVC11%                                
Weet niet/ geen antwoord11%                                 Gemiddelde
tertaire sector
Kwaliteitsverbetering personeel79%
Loopbaanontwikkeling personeel77%
Verbreding inzetbaarheid personeel80%
Verhoging mobiliteit personeel op de arbeidsmarkt63%
Startkwalificaties voor iedereen58%
Verhoging opleidingsniveau personeel71%
Inzetbaarheid/scholing nieuwe medewerkers62%
Momenteel reeds gebruik van38%
Momenteel niet, maar wel in de nabije toekomst24%
Maakt er geen gebruik van, en ook niet concreet van plan32%
Helemaal niet bekend met het principe EVC0%
Weet niet/ geen antwoord5%De resultaten zijn gebaseerd op het jaarlijkse NIDAP onderzoek onder circa 500 HR-managers. Binnen het bedrijfsleven is een steekproef getrokken onder de branches industrie, bouw, transport, zakelijke en financiƫle dienstverlening en ICT. Binnen de tertiaire sector zijn de overheid, zorg en non-profit onderzocht. In alle gevallen gaat het om organisaties met 100 of meer werknemers.