Beslisser volgen ICT-opleiding

Bij ruim een derde van de organisaties worden opleidingen voor ICT-professionals door de ICT-manager of door de cursist zelf geïnitieerd. Bij iets minder dan een derde is het de afdelingsmanager die aangeeft dat medewerkers een dergelijke opleiding nodig hebben. Over het algemeen zijn de directie en de HR-manager nauwelijks betrokken bij het geven van de eerste aanzet voor de inkoop van opleidingen voor ICT-professionals.
De ICT-manager, de directie en de afdelingsmanager zijn allen even vaak betrokken bij de uiteindelijke beslissing of de voorgestelde ICT-professional opleiding daadwerkelijk mag worden ingekocht. HR volgt hierbij waarschijnlijk meestal het advies van de ICT-manager. Uiteindelijk is HR wel vaak verantwoordelijk voor de besteding van het opleidingenbudget, inclusief ingekochte ICT-opleidingen.Wie neemt de beslissing of een ICT-professional een opleiding mag volgen?


 Gemiddelde
bedrijfsleven
Directie35%                                
Hoofd Opleidingen/ P&O7%                                
ICT-manager32%                                
Afdelingsmanager31%                                
De cursist zelf2%                                 Gemiddelde
tertaire sector
Directie25%
Hoofd Opleidingen/ P&O4%
ICT-manager36%
Afdelingsmanager37%
De cursist zelf2%De resultaten zijn gebaseerd op het jaarlijkse NIDAP onderzoek onder circa 450 IT-managers. Binnen het bedrijfsleven is een steekproef getrokken onder de branches industrie, bouw, transport, zakelijke en financiële dienstverlening en ICT. Binnen de tertiaire sector zijn de overheid, zorg en non-profit onderzocht. In alle gevallen gaat het om organisaties met 100 of meer werknemers.